Ուշադրություն, տեղեկություն նրանց համար, ովքեր սեպտեմբերից պետք է դպրոց հաճախեն
ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության նախաձեռնությամբ՝ Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնը հեռավար կրթությունից դուրս մնացած աշակերտների համար օգոստոսի 3-20-ը կազմակերպում է խորհրդատվություններ և դասեր։ Դասընթացներին կարող են մասնակցել նաև այլ սովորողներ, որոնք ցանկանում են վերհիշել անցած ուսումնական տարվա նյութը։


Նախարարության և մարզպետարանների աջակցությամբ լուծում է տրվել հեռավար դասերին չմասնակցած աշակերտների ինտերնետ հասանելիության և տեխնիկական սարքավորումների ապահովման խնդրին՝ օգտագործելով ԿԳՄՍ նախաձեռնության շրջանակում ապրիլ-հունիս ամիսներին հավաքագրված տեխնիկական սարքավորումները։


E-school Armenia կայքի «Առաջադրանքներ» բաժնում (http://e-school.am/tasks) սովորողների համար կտեղադրվեն ամառային առաջադրանքներ, հանձնարարություններ ու խորհուրդներ, որոնց պետք է նախօրոք ծանոթանալ և կատարել դրանք մինչ դասավանդողների հետ տեսահանդիպումներին մասնակցելը։ Տեսահանդիպումների ժամանակացույցը և հղումները նույնպես կտեղադրվեն կայքի «Առաջադրանքներ» բաժնում։


Ամառային առաջադրանքներում ներառված բոլոր տեսադասերը տեղադրված են E-school Armenia կայքի «Մեր դասերը» բաժնում http://e-school.am/lessons։

Ստորև ներկայացնում ենք առաջին շաբաթվա /օգոստոսի 3-8-ը/ դասացուցակը.

Երկրորդ դասարան
Ես և շրջակա աշխարհը – օգոստոսի 4-ին՝ ժամը 13։00-ին
Մայրենի – օգոստոսի 5-ին՝ ժամը 16։00-ին
Մաթեմատիկա – օգոստոսի 5-ին՝ ժամը 17։00-ին

Երրորդ դասարան
Ես և շրջակա աշխարհը – օգոստոսի 5-ին՝ ժամը 13։00-ին
Մայրենի – օգոստոսի 6-ին՝ ժամը 16։00-ին
Մաթեմատիկա – օգոստոսի 6-ին՝ ժամը 17։00-ին

Չորրորդ դասարան
Ես և շրջակա աշխարհը – օգոստոսի 7-ին՝ ժամը 13։00-ին
Մայրենի – օգոստոսի 8-ին՝ ժամը 16։00-ին
Մաթեմատիկա – օգոստոսի 8-ին՝ ժամը 17։00-ին

Հինգերորդ դասարան
Մաթեմատիկա – օգոստոսի 4-ին՝ ժամը 10։00-ին
Բնագիտություն – օգոստոսի 6-ին՝ ժամը 10։00-ին
Մայրենի – օգոստոսի 6-ին՝ ժամը 11։00-ին

Վեցերորդ դասարան
Մաթեմատիկա – օգոստոսի 4-ին՝ ժամը 11։00-ին
Բնագիտություն – օգոստոսի 6-ին՝ ժամը 10։00-ին
Աշխարհագրություն – օգոստոսի 6-ին՝ ժամը 11։00-ին

Յոթերորդ դասարան
Քիմիա – օգոստոսի 4-ին՝ ժամը 11։00-ին
Ֆիզիկա – օգոստոսի 5-ին՝ ժամը 10։00-ին
Կենսաբանություն – օգոստոսի 5-ին՝ ժամը 11։00-ին
Աշխարհագրություն – օգոստոսի 7-ին՝ ժամը 10։00-ին

Ութերորդ դասարան
Կենսաբանություն – օգոստոսի 5-ին՝ ժամը 10։00-ին
Ֆիզիկա – օգոստոսի 5-ին՝ ժամը 11։00-ին
Քիմիա – օգոստոսի 6-ին՝ ժամը 11։00-ին
Հայոց լեզու – օգոստոսի 6-ին՝ ժամը 12։00-ին
Հայ գրականություն – օգոստոսի 6-ին՝ ժամը 13։00-ին
Աշխարհագրություն – օգոստոսի 7-ին՝ ժամը 11։00-ին
Համաշխարհային պատմություն – օգոստոսի 7-ին՝ ժամը 12։00-ին։

Նշենք, որ նախարարությունը շրջաբերական գրությամբ դիմել է մարզպետարաններին և Երևանի քաղաքապետարանին՝ ներկայացնելով ԿԳՄՍ նախարարության նախաձեռնությամբ իրականացվող ամառային դասընթացների առաջին շաբաթվա դասացուցակը և սովորողների մասնակցության կազմակերպման համար անհրաժեշտ տեղեկատվությունը։
Մարզպետներին և Երևանի քաղաքապետին առաջարկվել է հանձնարարական տալ համապատասխան ստորաբաժանումներին՝ իրենց ենթակայությամբ գործող դպրոցներում ապահովել հեռավար դասերը լրացնելու գործընթացը։ Նույն հանձնարարականը տրվել է նաև ԿԳՄՍ նախարարության ենթակա ուսումնական հաստատություններին։

Իրավաբան.net

On the initiative of the Ministry of Education and Science of the Republic of Armenia, the National Center for Educational Technologies organizes consultations and lessons for students who have dropped out of distance education on August 3-20. Other students who want to recall the material of the previous academic year can take part in the courses.

With the support of the Ministry և Marzpetarans, the problem of providing internet access ինտերնետ to students who did not participate in distance learning դաս technical equipment was solved, using the technical equipment collected in April-June within the framework of the KGMS initiative.

In the “Tasks” section of the E-school Armenia website (http://e-school.am/tasks) summer assignments, assignments and tips will be posted for students, which they should get acquainted with in advance և do them before participating in video meetings with teachers. Schedule of video meetings նույնպես links will also be posted in the “Tasks” section of the site.
All the video lessons included in the summer assignments are posted in the “Our lessons” section of the E-school Armenia website http://e-school.am/lessons.

Below we present the schedule of the first week (August 3-8).

Second grade
I և the world around me – on August 4 at 1:00 p.m.
Native – on August 5 at 16:00
Mathematics – on August 5 at 5:00 p.m.