ՓԱՌԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՂՈԹՔ Փառք Քեզ Աստված մեր, փառք Քեզ ամեն բանի համար
Փառք Քեզ Աստված մեր, փառք Քեզ ամեն բանի համար, Տեր,
Փառք Քեզ: Փառք տվեք Աստծուն, օրհնեցեք մարդասեր եվ
հավիտենական Թագավորին, որ փրկում եվ ապրեցնում է Իր ծառաներին:
Դու ես մեր Տերը, Դու ես մեր Փրկիչը Քրիստոս Աստված, հիմա մեր հոգիները
օրհնում եվ փառաբանում են Քեզ: ԱՄԵՆ:


Հայր մեր որ յերկինս ես,
սուրբ եղիցի անուն քո.
Եկեսցէ արքայութիւն քո.
եղիցին կամք քո.
որպէս յերկինս` եւ յերկրի.


Զհաց մեր հանապազորդ
տուր մեզ այսօր.
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր,
որպէս եւ մեք թողումք
մերոց պարտապանաց.
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն,
այլ փրկեա զմեզ ի չարէն:
Զի քո է արքայութիւն
եւ զօրութիւն եւ փառք
յաւիտեանս.
Ամեն

Gloire à toi notre Dieu, gloire à toi pour tout, Seigneur,
Je vous remercie. Gloire à Dieu, bénis avec l’humanité
au roi éternel qui sauve et vit ses serviteurs.
Tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur Christ Dieu, maintenant nos âmes
ils vous bénissent et vous glorifient. TOUT.

 
Notre Père qui est aux cieux,
que ton nom soit saint;
Laissez venir votre royaume.
que ta volonté soit;
comme au ciel et sur la terre;

 
Notre pain
donnez-nous aujourd’hui.
Et soyons fiers de nous,
comme nous partons
nos débiteurs.
Et ne nous induis pas en tentation,
mais délivre-nous du mal.
Car à toi est le royaume
et puissance et gloire
pour toujours.
Amen