Թող աղոթքս հասնի Քեզ, Տեր, Ականջդ թող մոտենա խնդրանքիս
Ուրախացի՛ր, ո՛վ շնորհընկալ, Տերը քեզ հետ է:
Մի՛ վախեցիր, Մարիա՛մ, որովհետև Աստծուց դու շնորհ գտար: Եվ ահա՛ դու կհղիանաս և կծնես մի որդի ու նրա անունը Հիսուս կդնես: Նա մեծ կլինի և Բարձրյալի որդի կկոչվի: Եվ Տեր Աստված նրան կտա նրա հոր՝ Դավթի աթոռը, և նա հավիտյան կթագավորի Հակոբի տան վրա, ու նրա թագավորությունը վախճան չի ունենա:- Ինչպե՞ս այդ կպատահի ինձ, քանի որ ես տղամարդ չեմ ճանաչում:❤️

— Սուրբ Հոգին կգա քո վրա, և Բարձրյալի զօրությունը հովանի կլինի քեզ, որովհետև նա, որ քեզնից է ծնվելու, սուրբ է և Աստծո որդի կկոչվի:Եվ ահա քո ազգական Եղիսաբեթը. նա ևս հղի է իր ծերության մեջ, և այս՝ հղիության վեցերորդ ամիսն է նրա, որ ամուլ էր կոչված. որովհետև Աստծու համար անկարելի բան չկա:— Ահավասի՛կ ես մնում եմ Տիրոջ աղախինը, թող քո խոսքի համաձայն լինի ինձ: 

Réjouis-toi, ô Grâce, le Seigneur est avec toi!
Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Et voici, tu concevras dans ton ventre, et tu enfanteras un fils, et tu appelleras son nom JÉSUS. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de son père David, et il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son royaume ne sera pas mis à mort. »- Comment cela m’arrivera-t-il, parce que je ne connais pas d’homme?

 
“Le Saint-Esprit viendra sur vous, et la puissance du Très-Haut vous éclipsera, car celui qui est né de vous est saint et sera appelé le Fils de Dieu. Et voici votre parente Elizabeth. elle est également enceinte dans sa vieillesse, et c’est le sixième mois de grossesse appelé stérile; car il n’y a rien d’impossible avec Dieu. “Voici, je reste la servante du Seigneur, laisse-moi être selon ta parole.” 2:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *