Առավոտյան ընթերցելով այս աղոթքը մեկ անգամ, կհամոզվեք, թե ինչպես է փոխվում ձեր կյանքը
Նույնիսկ բազում հոգսեր ունեցող աշխարհիկ մարդն էլ շատ հեշտությամբ կարող է աղոթել:


Եթե անհնար է եկեղեցի գնալ, կարելի է աղոթել ամենուրեք, ոչ այնքան խոսքն է կարևոր, որքան միտքը, ոչ այնքան մարմնի դիրքը, որքան սրտի տրամադրվածությունը: Շատերի համար աղոթքի արգելք չեն եղել ո՛չ վայրը, ո՛չ ժամանակը, ո՛չ լռության բացակայությունը:

Անդադար աղոթեք, որ փորձության մեջ չընկնեք


Տե՛ր, եթե շրթներս բացես,
բերանն իմ կերգի օրհնությունը քո (Սաղմոս 50, 17):
Գոհանում եմ Քեզանից, ո՜վ Տեր իմ
և Աստված իմ, և օրհնում ու փառավորում
Քո սուրբ անունը, որ պահեցիրայս գիշեր Քո անարժան ու մեղավոր
ծառային բոլոր վտանգներից ու փորձություններից՝
խաղաղությամբ հասցնելով առավոտյան այս ժամին: Եւ
արժանացրիր տեսնելու Քո ողորմության լույսը:
Ամեն:

Même une personne laïque avec beaucoup d’anxiété peut facilement prier.

 
S’il est impossible d’aller à l’église, on peut prier partout; non pas tant la parole est aussi importante que l’esprit, pas la position du corps, mais la disposition du cœur. Pour beaucoup, il n’y avait pas de place pour la prière, pas de temps, pas d’absence de silence.

 
Priez continuellement pour ne pas tomber dans la tentation

Seigneur, si tu ouvres mes lèvres,
ma bouche te chantera des louanges (Psaume 50:17).
Je te remercie, ô mon Seigneur!
et mon Dieu, et bénédiction et gloire
Ton saint nom que tu as gardé cette nuit Ton sans valeur et pécheur
De tous les dangers et tentations du serviteur:
arriver paisiblement ce matin. Et:
méritait de voir la lumière de ta miséricorde.
Amen.