Տիրոջ օրհնությամբ ու ողորմությամբ բարի և անփորձանք օր ամենքիս ❤
Լուացուեցե՛ք, մաքրվեցե՛ք, իմ աչքի առաջ ձեր չար արարքները թոթափեցեք ձեզնից, վե՛րջ տվեք ձեր չարագործություններին:
Սովորեցեք բարի՛ք գործել, արդարությո՛ւն փնտրեցեք, փրկեցեք զրկվածին, արդարադա՛տ եղեք որբի հանդեպ, իրավո՛ւնք տվեք այրուն:


Եկե՛ք խոսենք իրար հետ,– ասում է Տէրը,– եթե ձեր մեղքերը արյան պես կարմիր են, ապա ես ձյան պես ճերմակ կդարձնեմ, եթե որդան կարմիր լինեն, կսպիտակեցնեմ ինչպես բուրդ:
Եվ եթե հոժար լինեք ու լսեք ինձ, դուք կճաշակեք երկրի բարիքները. իսկ եթե չկամենաք ինձ լսել, սուրը պիտի ուտի ձեզ, քանզի Տիրոջ շուրթերն ասացին այս…


Lavez-vous, soyez purifiés, éloignez vos mauvaises actions de ma vue, mettez fin à vos maux.
Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, sauvez les démunis, soyez juste envers l’orphelin, donnez des droits à la veuve.

 
Parlons les uns aux autres, “dit le Seigneur,” si vos péchés sont aussi rouges que le sang, alors je deviendrai blanc comme la neige;
Et si vous voulez et écoutez-moi, vous mangerez le bien de la terre. mais si vous ne m’entendez pas, l’épée vous mangera, car les lèvres du Seigneur ont dit ceci…

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *