Լուսադեմին հաստատվեց. Նոր փոփոխություն👇👇👇Ովքե՞ր ունեն մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի իրավունք.անպայման տեղեկացեք➕➕➕ Ովքե՞ր ունեն մինչև 2…
Լուսադեմին հաստատվեց. Նոր փոփոխություն


👇

👇
👇

Ովքե՞ր ունեն մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի իրավունք.անպայման տեղեկացեք

➕
➕
➕

 Ովքե՞ր ունեն մինչև 2…

  1. Ովքե՞ր ունեն մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի իրավունք։

Մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի իրավունք ունեն երեխայի` ՀՀ Աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված կարգով մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվող ծնողը, որդեգրողը կամ խնամակալը՝ մինչև երեխայի երկու տարեկանը լրանալը:

Խնամքի նպաստը նշանակվում և վճարվում է, եթե ծնողը և երեխան ՀՀ բնակչության պետական ռեգիստրում հաշվառված են ՀՀ բնակության վայրի հասցեով և խնամքի նպաստի համար դիմելու օրվա դրությամբ գտնվում են երկրում:

2․ Մինչև 2020 թվականի հուլիսի 1-ը որքա՞ն է սահմանված մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի չափը։

Մինչև 2020-ի հուլիսի 1-ը երեխայի խնամքի նպաստի ամենամսյա չափը սահմանված է 18,000 դրամ, սակայն հուլիսի 1-ից նպաստի չափը կավելանա՝ 18,000 դրամի փոխարեն դառնալով 26,500 դրամ։

3․ Գյուղական բնակավայրերում ապրող և չաշխատող անձինք կարո՞ղ են ստանալ երեխայի խնամքի նպաստ։

Ներկայումս շրջանառվում է համապատասխան իրավական ակտի նախագիծ, որով նախատեսվում է 2020 թվականի հուլիսի 1-ից մինչև երեխայի երկու տարեկանը լրանալը խնամքի նպաստ նշանակել նաև ՀՀ բնակչության պետական ռեգիստրում երեխայի հետ նույն գյուղական բնակավայրի հասցեով հաշվառված և փաստացի բնակվող ծնողին, եթե երեխայի ծննդյան օրվա դրությամբ առնվազն մեկ տարի անընդմեջ ծնողը հաշվառված է և փաստացի բնակվում է գյուղական բնակավայրի հասցեով:

Հարկ է նաև նկատի ունենալ, որ նշված կարգավորումները տարածվելու են այն դեպքերի վրա, երբ երեխան ծնվել է 2020 թվականի հուլիսի 1-ին և դրանից հետո։
Գյուղական բնակավայրում բնակվող ծնողին, որը չի հանդիսանում վարձու աշխատող, 2020 թ. հուլիսի 1-ից նշանակվող խնամքի նպաստի չափը կկազմի 26,500 դրամ:

4․ Մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստը կկրկնապատկվի՞, եթե մայրն ապրում է գյուղական համայնքում և աշխատում է։

Այո, այն կկազմի 53.000 դրամ: Գյուղական բնակավայրում բնակվող և միաժամանակ վարձու աշխատող հանդիսացող ծնողին, եթե նա գտնվի մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում, կնշանակվի խնամքի նպաստ – որպես վարձու աշխատող 26500 դրամ,
– որպես գյուղական բնակավայրում բնակվող` 26500 դրամ:

6․ Մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի չափի ավելացումը կվերաբերվի՞ մինչ այդ շահառու հանդիսացող քաղաքացիներին։

Այո՛, 2020 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ խնամքի նպաստ ստացող բոլոր շահառուների խնամքի նպաստի չափը կավելանա։

7․ Երկվորյակ կամ եռյակ ունենալու դեպքում որքա՞ն կկազմի երեխայի խնամքի նպաստի չափը։

Եթե ծնողը խնամքի տակ ունի մեկից ավելի՝ մինչև երկու տարեկան երեխա, ապա 26,500 դրամ (մինչև 2020 թ. հուլիսի 1-ը` 18,000 դրամ) խնամքի նպաստ նշանակվում և վճարվում է յուրաքանչյուր երեխայի համար:

  1. Եթե մինչև երկու տարեկան երեխայի ծնողը բնակվում է քաղաքային համայնքում, աշխատում է և ստանում է 18.000 դրամ խնամքի նպաստ, արդյոք կկրկնապատկվի՞ խնամքի նպաստի չափն այն դեպքում, եթե ծնողը մինչև 2020-ի հուլիսի 1-ը գրանցվի գյուղական բնակավայրի որևէ հասցեում և տեղափոխվի այնտեղ բնակության:

Այո, եթե մինչև 2020-ի հուլիսի 1-ի դրությամբ գյուղական համայնքում գրանցման և փաստացի բնակության ժամանակահատվածը լինի ավելի, քան 1 տարին: Մյուս բոլոր դեպքերում խնամքի նպաստի չափի բարձրացում նախատեսված չէ՝ գրանցման հասցեի փոփոխությամբ պայմանավորված:

  1. Ի՞նչ աջակցություն կարող են ստանալ քաղաքային բնակավայրերում ապրող և չաշխատող մայրերը երեխայի ծննդյան դեպքում։ ՀՀ-ում հաշվառված (այդ թվում` քաղաքային բնակավայրերում ապրող) և չաշխատող մայրերին տրամադրվում է միանվագ մայրության նպաստ: Նպաստ նշանակելու համար պետք է դիմել հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի իրավունք ունենալու ժամանակահատվածում (համաձայն ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստի):

Եթե հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի իրավունք ունենալու ժամանակահատվածի առաջին օրը (հղիության 210-րդ օրը) մինչև 2020 թ. հունվարի 1-ն է, ապա մայրության նպաստի չափը կկազմի 126,600 դրամ, իսկ եթե 2020 թ. հունվարի 1-ն է կամ դրանից հետո` 156,000 դրամ:

10․ Այս պահի դրությամբ որքա՞ն է կազմում առաջին և երկրորդ երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի չափը, և որքա՞ն կավելանա 2020-ի հուլիսի 1-ից հետո։

Մինչև 2020 թվականի հուլիսի 1-ը ծնված առաջին երեխայի դեպքում ծննդյան միանվագ նպաստի չափը սահմանված է 50.000 դրամ, երկրորդ երեխայի դեպքում` 150.000 դրամ: Ըստ նոր կարգի՝ 2020 թվականի հուլիսի 1-ին և դրանից հետո ծնված առաջին և երկրորդ երեխայի դեպքում ծննդյան միանվագ նպաստի չափը կդառնա 300, 000 դրամ։


Hver hefur rétt til umönnunar barna að tveggja ára aldri?
Foreldri, umsjónarmaður eða forráðamaður barns upp að þriggja ára aldri upp að tveggja ára aldri á rétt á barnabótauppbótum allt að tveggja ára aldri eins og mælt er fyrir um í vinnulöggjöf RA.

Umönnunargreiðslur eru greiddar og greiddar ef foreldri og barn eru skráð í þjóðskrá yfir íbúa lýðveldisins Armeníu á heimili þeirra og eru í landinu á þeim degi sem sótt er um umönnunargreiðslur.

2 ․ Hver er upphæð barnagæslunnar allt til 2. júlí 2020?

Fram til 1. júlí 2020 eru mánaðarlegar bætur vegna barnaverndar settar á 18.000 drama en frá og með 1. júlí hækkar bætan í 26.500 í stað 18.000 drams.

3 ․ Getur fólk sem býr og starfar á landsbyggðinni fengið bætur vegna umönnunar barna?

Nú er verið að dreifa drögum að viðeigandi löggerningi þar sem gert er ráð fyrir úthlutun umönnunargreiðslna til foreldris sem er skráð og sem búsett er með barninu í mannfjöldaskrá RA ríkisins frá 1. júlí 2020, ef að minnsta kosti eitt ár er afmælisdag barnsins. Foreldrið er stöðugt skráð og er búsett á heimilisfangi landsbyggðarinnar.

Hafa ber einnig í huga að þetta fyrirkomulag gildir í tilvikum þar sem barn fæddist 1. júlí 2020 eða síðar.
Til foreldris sem ekki er ráðinn starfsmaður sem býr á landsbyggðinni, 2020 Frá og með 1. júlí verður fjárhæð umönnunargreiðslna 26.500 trommur.

4 ․ Verður umönnunargreiðsla barns undir tveggja ára tvöfölduð ef móðirin býr í sveitafélagi og vinnur?

Já, það mun gera 53.000 AMD. Foreldri sem býr í dreifbýli og er á sama tíma ráðinn starfsmaður, ef hann / hún er í umönnunarorlofi barns undir þriggja ára aldri, verður veittur umönnunargreiðsla – 26500 AMD sem ráðinn starfsmaður;

  • 26500 AMD sem býr á landsbyggðinni.

6 ․ Mun hækkun fjárhæðar umönnunargreiðslna barna upp að tveggja ára aldri hafa áhrif á borgarana sem eru nú þegar bótaþegar?

Já, fyrir 1. júlí 2020 mun stærð umönnunarbóta allra umönnunaraðila aukast.

7% Ef þú ert með tvíbura eða þrennu, hversu mikið verður þá barnagreiðslan þín?

Ef foreldri á fleiri en eitt barn undir tveggja ára aldri, þá eru 26.500 trommur (18.000 drammar fyrir 1. júlí 2020) veittar og greiddar fyrir hvert barn.

Ef foreldri barns undir tveggja ára aldri býr í þéttbýli, er starfandi og fær 18.000 AMD umönnunargreiðslur, verður fjárhæð umönnunarbóta tvöfölduð ef foreldri er skráð á heimilisfangi í dreifbýli fyrir 1. júlí 2020 og flutt þar?

Já, ef skráningartími og raunveruleg búseta í sveitafélaginu er meira en 1 ár fyrir 1. júlí 2020. Í öllum öðrum tilvikum er ekki veitt aukning á umönnunargreiðslum vegna breytinga á heimilisfangi skráningar.

Hvaða stuðningur geta mæður sem búa og starfa í þéttbýli fengið við fæðingu? Engar mæðrabætur í mæðrum eru veittar skráðum og óvinnandi mæðrum í RA. Til að eiga rétt á bótum verður þú að sækja um rétt til meðgöngu og fæðingarorlofs (háð tímabundnum örorkubótum).

Ef á fyrsta degi meðgöngu og fæðingarorlofs (á 210. meðgöngudegi) til ársins 2020, Frá og með 1. janúar nemur fæðingarstyrkur 126.600 AMD og ef árið 2020 1. janúar 2011 eða eftir það – 156.000 AMD.

10% Hversu mikið er eingreiðslan fyrir fyrsta og annað barnið á þessum tíma og hversu mikið mun hún hækka eftir 1. júlí 2020?

Fyrir fyrsta barnið sem fæddist fyrir 1. júlí 2020 er eingreiðslan 50.000 AMD og fyrir annað barnið – 150.000 AMD. Samkvæmt nýju skipuninni verður fjárhæð fæðingarstyrks eingreiðslunnar 300.000 ölvun fyrir fyrsta og annað barnið sem fæddist 1. júlí 2020 og þar á eftir.