Ինչպե՞ս աղոթել, որպեսզի մեր աղոթքը լսելի լինի
Աղոթքի մասին


Մեծ բարիք է աղոթքը, եթե լինում է երախտագիտության զգացումով, եթե մենք սովորում ենք երախտագիտություն հայտնել Աստծուն ոչ միայն ստանալիս (խնդրածը), այլև չստանալիս:

Աստված և’ տալիս (խնդրածը) և չի’ տալիս, և’ այն, և’ այս անում է օգուտի համար, այնպես, որ ստացար կամ չստացարդու ստանում ես շնորհիվ այն բանի, որ չստացար, հաջողեցիր կամ թե չհաջողեցիր դու հաջողեցիր շնորհիվ այն բանի, որ չհաջողեցիր:
Երբեմն օգտակար է չստանալը: Եթե մեզ համար հաճախ օգտակար չլիներ չստանալը, Աստված անկասկած կտար, այնինչ օգուտով չստանալը նշանակում է ստանալ: Եկեք չտրտնջանք խնդրածն ստանալու ուշացման համար, այլ այդ առիթով ցaուցաբերենք մեծ համբերատարություն և կամք:


Մի՞թե Աստված չէր կարող ավելի շուտ կատարել մեր խնդրածը: Բայց Նա չի շտապում, որպեսզի հենց մեզնից առիթ ստանա արդարաբար արժանացնել մեզ Իր խնամքին:
Այն պատճառով կստանանք մեր խնդրածը, թե չենք ստանա, համառ լինենք մեր խնդրածներով և երախտագետ լինենք ոչ միայն հաջողելու, այլև չհաջողելու դեպքում:
Չստանալ, երբ այդպես է կամենում Աստված, կնշանակի ոչ պակաս, քան ստանալ, որովհետև ինքներս այնպես չգիտենք, թե ինչն է օգտակար մեզ համար, ինչպես Նա գիտի:
Ուրեմն, կստանանք թե չենք ստանա, մենք պետք է հավասարապես երախտապարտ լինենք և ուրախությամբ ընդունենք այն, ինչ Նրան հաճո է:

Այդ պատճառով չէ Աստված դանդաղում կատարել մեր խնդրածները, որ մերժում է դրանք, այլ կամենում է ուսուցանել մեզ անհողդողդություն և գրավել առ Ինքը: Այդպես է վարվում որդուն քնքշորեն սիրող հայրը` հաճախ հավանություն չտալով որդու խնդրանքներին ոչ թե այն պատճառով, որ չի ցանկանում տալ, այլ դրանով կամենում է նրան համառությամբ ամրապնդել:

Աղերսվածը ստանալը կախված է, առաջինայն բանից, թե մենք արժանի՞ ենք ստանալ, երկրորդ թե մենք աղոթում ենք Աստծո օրենքների համաձա՞յն, երրորդթե աղոթում ենք անդադա՞ր, չորրորդ թե առօրեական բա՞ն չենք խնդրում, հինգերորդթե մեր կողմից կատարո՞ւմ ենք, այն, ինչ հարկ է, և վերջապես թե օգտակա՞ր բան ենք խնդրում: Ինչպես այս պայմաններից է կախված աղոթքի չլսվելը, այդպես էլ հակառակ պայմաններից է կախված չլսվելը, թեկուզև աղոթողները արդարամիտ լինեն:

About Prayer

Prayer is great if it comes with a sense of gratitude, if we learn to express gratitude to God not only in receiving (asking) but also in not receiving.

God gives (what he asks) and he does not give, and both he and this do it for the benefit, in the way that you received or did not receive, you receive because you did not, succeed or fail, you succeeded by it. because you failed.
Sometimes it is helpful not to get it. If it wasn’t often helpful for us not to get it, God would certainly do it, but not getting it means getting it. Let us not mourn the delay in getting what we asked for, but show great patience and will on this occasion.

Couldn’t God have done what we asked for earlier? But He is not in a hurry to get just the right opportunity for us to justly receive His care.
That is why we will get what we ask for or we will not get it, be persistent with what we ask for and be grateful not only for success but also for failure.
Not getting it when God wants it to mean less than receiving it because we ourselves do not know what is useful to us as He knows it.
So, whether we receive it or not, we should be equally grateful and gladly accept what is pleasing to Him.

It is not for this reason that God is slow to fulfill our requests that He rejects them, but that He wants to teach us to be merciful and to attract Himself. This is what a loving father does for his son, often disapproving of his son’s pleas not because he does not want to give, but instead wants to strengthen him with persistence.

The receiving depends on whether we are worthy of receiving, secondly, whether we pray in accordance with God’s laws, thirdly, whether we are praying incessantly, fourthly, whether we are asking for daily living, and fifth: whether we do what we need, what we need, and finally what we ask for. Just as prayer does not depend on these conditions, so does obedience on the contrary, even though the prayers are just.