Տիրոջ օրհնությամբ ու ողորմությամբ բարի և խաղաղ գիշեր ամենքիս սիրելի՛ բարեկամներ ????
Փա՜ռք Քեզ Տեր, փառք Քեզ ամեն ինչի համար
Մարիամը կանգնած էր գերեզմանի դուրսը և լաց էր լինում. եւ մինչդեռ լաց էր լինում, կռացավ դեպի գերեզմանը և տեսավ երկու հրեշտակներ՝ սպիտակների մեջ, որոնք նստել էին՝ մեկը սնարին և մյուսը ոտքերի մոտ՝ այնտեղ, ուր Հիսուսի մարմինն էր եղել:
Եվ նրան ասացին. «Ո՛վ կին, ինչո՞ւ ես լալիս»: Նա նրանց ասաց. «Որովհետև իմ Տիրոջը գերեզմանից վերցրել են, եւ չգիտեմ՝ նրան ուր են դրել»:
Երբ այս ասաց, դեպի ետևի կողմը դարձավ ու տեսավ Հիսուսին, որ կանգնած էր. բայց չէր իմանում, որ Հիսուսն է:
Հիսուս նրան ասաց. «Ո՛վ կին, ինչո՞ւ ես լալիս, ո՞ւմ ես փնտրում»: Նրան այնպես թվաց, թե պարտիզպանն է. և ասաց նրան. «Տէ՛ր, եթե դու ես Նրան վերցրել, ասա՛ ինձ. ո՞ւր ես դրել Նրան, որպեսզի ես Նրան վերցնեմ»:
Հիսուս նրան ասաց՝ Մարիա՛մ:
Եւ նա դարձավ ու եբրայերեն նրան ասաց՝ Ռաբբունի՛ (որ թարգմանվում է վարդապետ):
Հիսուս նրան ասաց. «Ինձ մի՛ մոտեցիր, քանի որ դեռ Հորս մոտ չեմ բարձրացել. ուրեմն, գնա դու իմ եղբայրների մոտ ու նրանց ասա, որ ես բարձրանում եմ դեպի իմ Հայրը եւ ձեր Հայրը, դեպի իմ Աստուածը եւ ձեր Աստուածը»:
Մարիամ Մագդաղենացին եկավ և աշակերտներին պատմեց, որ ինքը Տիրոջը տեսել է, և նա իրեն այս բաներն է ասել:Հովհաննես 20։11֊18

Glory to You Lord, Glory to You for everything!
Mary was standing outside the tomb and weeping. And as he wept, he bowed himself to the sepulcher, and saw two angels in white sitting on one side, and the other at his feet, where the body of Jesus had been.
And they said unto him, “O woman, why are you weeping?” He said to them, “Because they have taken my Lord out of the grave, and I know not where they have laid him.”
When he had said this, he turned around and saw Jesus standing. but did not know that it was Jesus.
Jesus said to him, “Woman, why are you weeping? Whom do you seek?” He seemed to be a partisan. And he said to her, “Lord, if you have taken Him, tell me; where have you laid Him to take Him? “
Jesus saith unto her, Mary.


And he arose, and said unto him in Hebrew, Rabboni;
Jesus said to him, “Do not approach me, for I have not yet ascended to my Father; Go therefore unto my brethren, and tell them, I go up unto my Father and your Father, and unto my God and your God.
Mary Magdalene came and told the disciples that she had seen the Lord, and that he had told her these things. John 20:11 – 18