Բարի լույս. Տիրոջ օրհնությամբ ու ողորմությամբ բարի և անփորձանք օր ամենքիս ❤🙏👼👼
Լուացուեցե՛ք, մաքրվեցե՛ք, իմ աչքի առաջ ձեր չար արարքները թոթափեցեք ձեզնից, վե՛րջ տվեք ձեր չարագործություններին:
Սովորեցեք բարի՛ք գործել, արդարությո՛ւն փնտրեցեք, փրկեցեք զրկվածին, արդարադա՛տ եղեք որբի հանդեպ, իրավո՛ւնք տվեք այրուն:

Եկե՛ք խոսենք իրար հետ,– ասում է Տէրը,– եթե ձեր մեղքերը արյան պես կարմիր են, ապա ես ձյան պես ճերմակ կդարձնեմ, եթե որդան կարմիր լինեն, կսպիտակեցնեմ ինչպես բուրդ:
Եվ եթե հոժար լինեք ու լսեք ինձ, դուք կճաշակեք երկրի բարիքները. իսկ եթե չկամենաք ինձ լսել, սուրը պիտի ուտի ձեզ, քանզի Տիրոջ շուրթերն ասացին այս…

Եսայու մարգարէութիւնը 1.16-20

Բարի լույս. Տիրոջ օրհնությամբ ու ողորմությամբ բարի և անփորձանք օր ամենքիս ❤🙏👼👼

Wash, be cleansed, put away your evil deeds from my sight, and put an end to your evils.
Learn to do good, seek righteousness, save the deprived, be fair to the orphan, give the widow rights.
Let’s talk to each other, “says the Lord,” if your sins are red like blood, then I will turn white as snow;
And if ye be willing and hear me, ye shall eat the good of the earth. and if ye will not hear me, the sword shall devour you: for the Lord’s lips have said this…

 
Isaiah’s Prophecy 1.16-20

Good morning. Good and inexperienced day to all of us with the Lord’s blessing and mercy

(Visited 181 times, 1 visits today)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *