ԲՌՆՎԵՔ. աչքերներիդ ուղղակի չեք հավատա..այ քեզ սենսացիոն հոդված…տեսեք ինչքան կաշառք է վերցրել Սերժը Ամուլսարը վաճառելու համար․ Սկանդալային
Ամուլսար, Գըսգրտաղ, Կըսգրտաղ, Կսըր, Կսըրդաղ, Ղըսըրդաղ, Ղսըր, Քըսըրտաղ, Քսիր[1], լեռնագագաթ Հայաստանի Վայոց ձորի և Սյունիքի մարզերի սահմանագլխին, Զանգեզուրի լեռնաշղթայի հյուսիսային մասում,


Սարավան գյուղից 5,5 կմ արևելք[2]։ Բարձրությունը 2987 մ է։ Կազմված է օլիգոցեն-միոցենի հրաբխային ապարերից։ Լանջերին կան սողանքներ։ Լանդշաֆտը լեռնատափաստանային է, բարձրադիր գոտում՝ լեռնամարգագետնային։


Լեռն ընդգրկված է համանուն ոսկու հանքավայրի տարածքում, որը ցանկանում է շահագործել Լիդիան Արմենիա ընկերությունը։

Amulsar, Gsgrtagh, Ksgrtagh, Ksr, Ksirdagh, Zsirdagh, Zsr, Kssrtagh, Ksir [1], at the border of Vayots Dzor and Syunik provinces of Armenia, in the northern part of Zangezur mountain range [5], 5 km north of Zangezur Ridge. The height is 2987 m.

It consists of Oligocene-Miocene volcanic rocks. There are landslides on the slopes. The landscape is a mountain steppe, in the highlands a mountain meadow.

Mount Lern is located in the same gold mine area that Lydian Armenia wants to exploit.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *